Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Index – viktade

 

Ett viktat index är ett index som beskriver den genomsnittliga utvecklingen för tex. alla aktier på en börs. De är ofta viktade medelvärden som gör att de större bolagen mätt i börsvärde påverkar mer än de små. Ett exempel på ett sådant här index är Stockholmsbörsens generalindex.

 

Referens: Finansportalen