Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Index

 

Ett mått som visar den relativa förändringen. För ekonomiska storheter sätts utgångsåret till 100 (således är detta basår) och de följande åren omräknas proportionellt till detta basår.

Referens: Ekonomifakta