Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Immateriell tillgång

 

En tillgång som inte går att ta på, til ex patent eller licensrättighet. Jämför materiell tillgång.

Referens: Ekonomifakta