Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Illikvid

 

Brist på likvida medel.

Illikviditet uppstår när man inte kan uppfylla sina skyldigheter i händelse av förfallodagen. Typiskt att du inte har pengar att betala räkningarna.

Företaget är otillräckligt om det inte har tillgångar som tillsammans kan täcka sina skuldförbindelser vid försäljning. Om företaget har tillgångar som har ett högre värde än skulden, kan företaget sälja dessa och täcka sina skyldigheter - företaget är inte otillräcklig eller insolvent.

För att vara insolvent får illikviditeten inte vara av övergående karaktär. För många annars livskraftiga företag kommer detta att vara fallet i den situation som den ser ut i dag. Om bristen på pengar måste antas vara övergående, bör ingen konkurs öppnas. Dessutom det faktum att regeringen har lagt fram omfattande åtgärder för näringslivet, och meddelade att de kommer att komma med fler åtgärder om det behövs.

 

Referens: Finansportalen