Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


I-land

 

Industrialiserat land. En benämning på rikare länder som har gått igenom en industrialisering, och därmed tillhör de mer utvecklade länderna i världen.

Referens: Ekonomifakta