Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


ITC

 

International Trade Centre är FN-systemets centrala organ för handelsfrämjande. ITC bildades 1964 och är ett gemensamt dotterorgan till UNCTAD och WTO.

Referens: Ekonomifakta