Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


IMF

 

International Monetary Fund. Internationella Valutafonden upprättades i samband med FN:s monetära och finasiella konferens i Bretton Woods 1944, och fungerar idag som en internationell bank som beviljar lån till länder i tillfälliga finasiella svårigheter. I och med utlåningen ställs vissa villkor på låneländerna att utföra de rekommendationer som IMF utfärdar om hur landet uppnår ekonomisk stabilitet.

Referens: Ekonomifakta