Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


IM

 

Innovationsmarknaden. Administrerar en börs för små bolag. Dessa bolag befinner sig oftast i utvecklingsstadiet och har en produkt som är på väg att kommersialiseras. Heter numer Innovationslistan på Nordic growth market.

 

IM-listan

Innovationsmarknadens börslista.

Referens: Finansportalen