Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


ILO

 

International Labour Organization, med sitt säte i Genéve, bildades i samband med fredsfördraget i Versailles 1919 och är sedan 1946 ett självständigt fackorgan inom FN. Dess huvudsakliga uppgift är att främja social rättvisa, internationella lagar om mänskliga rättigheter och humana arbetsvillkor.

Referens: Ekonomifakta