Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


ICC

 

International Chamber of Commerce. Internationella handelskammaren med huvudsekretariat i Paris. Representerar företag från hela världen inom alla affärsområden och industrier. I de enskilda länderna företräds ICC av nationalkommittéer.

Referens: Ekonomifakta