Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Husavdrag

 

Husavdrag är en skattesubvention som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i eller i nära anslutning till en bostad eller fritidsbostad.

Husavdrag består av rot‑ och rutavdrag.

Hushållsskatteavdrag (husavdrag eller HUS‑avdrag) är namnet på det system med skattereduktion för arbetskostnader i samband med privatpersoners köp av hushållsarbete, reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad. Husavdraget omfattar dels rotavdrag, dels rutavdrag.

Avsikten med skattereduktionen är bland annat att skapa nya jobb inom hushålls- och byggsektorn, samt att underlätta för redan befintliga företag i branschen. Genom att göra tjänsterna billigare för privatpersoner syftar åtgärden dessutom till att minska förekomsten av svart arbetskraft. Skatteverket är den myndighet som informerar och kan svara på frågor gällande husavdraget.

Les mer här!

 

Referens: Visma