Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Humankapital

 

Ett mått på befolkningens och arbetskraftens samlade kompetens och arbetsförmåga

Referens: Ekonomifakta