Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


HDI, Human Development Index

 

HDI är ett mått på välstånd, på samma sätt som BNP. HDI väger förutom BNP även in förväntad livslängd och utbildningsnivå, samt tar hänsyn till andelen fattiga i landet.

Referens: Ekonomifakta