Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Holdingbolag

 

Ett förvaltningsbolag som genom sitt aktieinnehav kan ha ett stort inflytande på andra bolags förvaltning.

Vad är ett holdingbolag?

Ett holdingbolag, eller moderbolag, är ett bolag som äger aktier eller andelar i andra företag. Holdingbolaget bedriver sällan någon egen verksamhet utan detta görs via rörelsedrivande dotterbolag. I många fall innehåller holdingbolagets namn just ordet ”Holding”, men det är helt frivilligt. Annars är det som vilket aktiebolag som helst. När man startar ett aktiebolag ska man i bolagsordningen ange vad bolaget ska bedriva för verksamhet. I ett holdingbolag anger man därför att bolaget ska äga aktier och andelar i andra företag.

 

Referens: Finansportalen