Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Hedgefond

 

En typ av fond där placeringsreglerna är friare än för exempelvis aktiefonder. För att öka avkastningen tillåts bland annat belåning och blankning. Hedgefonderna antas ha en högre risk än andra fonder.

Referens: Ekonomifakta