Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Handpant

 

En pant i lösöre som vid pantsättningen överlämnas till panthavaren eller tredje man.

Handpant, jur., sak, som lämnats i en borgenärs "hand" (besittning) som pant ("pantsatts" hos honom), till säkerhet för hans fordran. Enligt äldre rätt – både hos oss och annorstädes – kunde även fastigheter på så vis lämnas som pant, medan däremot modern rätt i allmänhet endast medger att använda lösa saker som handpant.

Sådana fartyg, som kan intecknas (se inteckning) och därigenom bli föremål för panträtt, kan inte dessutom på vanligt sätt pantsättas. 

 

Referens: Finansportalen / Wikipedia