Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Handelsbolag

 

En företagsform där två eller flera avtalat att tillsammans utöva näringsverksamhet i bolag.

 

Bolagsmännen kan vara fysiska eller juridiska personer. I ett handelsbolag är bolagsmännen personligen ansvariga för företagets avtal och skulder. Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag. I ett kommanditbolag ska det finnas minst en bolagsman med ett begränsat ansvar (kommanditdelägare) och minst en med ett obegränsat ansvar (komplementär).

Ägarna i ett handelsbolag kallas bolagsmän, och de är personligt solidariskt ansvariga för företagets skuld. Detta betyder att om bolaget inte kan betala sina skulder så har fordringsägarna rätt att kräva in skulden av vilken som helst av bolagsmännen, som måste betala från egen ficka. Denne kan i sin tur kräva att de andra bolagsmännen ska betala sin del av skulden.

Verksamhetsansvarig är den person som är högst ansvarig för ett handelsbolag eller en enskild firma.

 

Referens: Finansportalen / Wikipedia