Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Handelsbalansens saldo

 

Utgörs av exportinkomsterna minus importutgifterna. Kan också kallas handelsnetto.

Referens: Ekonomifakta