Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Handelsavtal

 

En överenskommelse mellan två stater om utbyte av varor.

 

Exempel:

Här förklarar Anneli Wengelin, samordnare för Brexitfrågor vid Kommerskollegium, de tre viktigaste frågorna för Sverige i förhandlingen om ett handelsavtal med Storbritannien.

– Vi vill ha ett avtal med tjänster, personrörlighet och dataflöden med mera. Det ska täcka in så många områden som möjligt. Har man ett avtal som är mer omfattande så ökar förutsägbarheten för företagen i handeln med Storbritannien. På de områden där man inte kommit överens om regler kan Storbritannien göra lite vad som helst. Ju mer områden avtalet omfattar och ju djupare och mer långtgående åtaganden vi kan få britterna att genomföra, desto bättre förutsägbarhet för handeln helt enkelt, säger Anneli Wengelin.

– Vi behöver ett avtal där varor och tjänster hänger ihop, för det är så starkt integrerat. Många företag säljer inte bara en maskin till Storbritannien, utan kanske också säljer installation, uppdateringar eller andra typer av tjänster kopplade till varan. Skapar man väldigt bra förutsättningar för varor, så kan de bli svårt att sälja sin vara eftersom du inte lika enkelt kan sälja tjänsterna till den. Sverige handlar med Storbritannien om många tjänster. Det rör sig om affärstjänster, särskild forskning, utveckling- och datatjänster, samt försäljning av licenser som ger företagen rätt att använda ett patent, säger Anneli Wengelin.

– För att förhindra att det uppstår problem eller tvister så behöver avtalet innehålla så starka mekanismer som möjligt för att säkerställa att EU och Storbritannien följer det som står i avtalet och att det framgår hur man löser tvister om sådana uppstår, säger Anneli Wengelin. 

Referens: Finansportalen / SVT