Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


HQ AB

 

HQ AB, tidigare Hagströmer & Qviberg AB, är ett svenskt företag vars aktier är noterade på Aktietorget. Företaget hade tidigare av två dotterbolag: HQ Fonder AB (bildat 1988) och HQ Bank AB (bildat 2006). Dotterbolaget HQ Fonder AB såldes till huvudägaren Investment AB Öresund i juni 2010. Efter det att HQ Bank begärts i likvidation efter beslut av Finansinspektionen, såldes HQ Bank AB till konkurrenten Carnegie.

HQ AB har sitt ursprung i Sven Hagströmer Fondkommission, som grundades 1981. Mats Qviberg anslöt sig år 1990, varpå HQ AB bildades, då med namnet Hagströmer & Qviberg (förkortat H&Q). År 2005 startades HQ Pension som ett led i ett försök att ta sig in på pensionsmarknaden. Denna del utvecklades ytterligare i samband med förvärvet av SFK Svensk Förvaltningskonsult år 2008, vilket gav åtkomst till tjänstepensionsmarknaden. Under år 2008 förvärvades i konkurs försatta isländska banken Glitnirs svenska verksamhet och drevs vidare under namnet HQ Direct. Detta förvärv gjorde att HQ:s förvaltade kapital ökade kraftigt. En fusion av HQ Direct och HQ Bank genomfördes i april 2009, vilket medförde kostnadsminskningar inom bland annat administration och struktur.

Den 30 augusti 2010 lämnade Finansinspektionen in en ansökan om likvidation för HQ Bank till Stockholms tingsrätt, som beslöt likvidation samma dag. Ett par dagar senare tillkännagavs att Carnegie förvärvat HQ Bank i syfte att integrera verksamheten med den egna bankrörelsen.

Nuvarande HQ AB stämde då den föregående styrelsen samt revisionsfirman KPMG på 2,7 miljarder kronor, vilket således motsvarar de beräknade förlusterna för aktieägarna i HQ AB.

Referens: Wikipedia