Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Guldtacka

 

En guldtacka är ett massivt gjutet stycke guld. Formen kan variera, men en normal svensk guldtacka väger 12,5066 kg (402,09 troy ounces) och har en guldhalt på 99,99%,(=24 karat). Densiteten är 19,3 g/cm³ vid 24K. Den har en volym på 0,65 liter.

Internationellt brukar guldtackor vara på 400 troy ounces (12 ,4414 kg) , som är det samma som 438,9 "vanliga" ounce (avoirdupois).

Guldtackor framställs genom affinering av dorétackor, orena metalltackor med en blandning av guld och silver som produceras efter anrikning av malm.

Referens: Wikipedia