Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Guldobligation

 

Med Royal Gold Debentures avses efterfrågan på skuldebrev från den 10 februari 2014 som säkerställer låntagarens skyldigheter enligt Royal Gold Streaming Agreement.

Referens: Law Insider