Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Guldmyntsterminer

 

Ett guld Futures-avtal är för köp eller försäljning av 100 troy ounces av 0,995 minimiprocent fint guld. Ett terminskontrakt av silver är för köp eller försäljning av 5000 troy ounces av 0,999 procent lägsta fin silver. Vid dagens priser skulle därför ett guld Futures-avtal vara värt cirka 130,300 USD med guld som för närvarande handlas till 1 303 USD per uns. Ett futurekontrakt i silver skulle ha ett värde av $ 103 150 med silver som för närvarande handlas till $ 20,63 per uns. Naturligtvis kommer det totala kontraktsvärdet att variera när guld- och silverpriserna rör sig upp eller ner.

Referens: JM bullion