Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Grupphuvudman

 

I en mervärdesskattegrupp den person som svarar för redovisning och betalning av moms.

Skattelagstiftningen har bestämmelser om särskilda företrädare som kan deklarera och betala skatt för någon annans räkning och företräda någon gentemot Skatteverket.

Om du söker information om de allmänna reglerna om behörig företrädare för juridiska personer m.m. läs i stället på sidan Part och företrädare och om du söker information om ombud och biträde i ärendehantering och processer så finns det på sidan Ombud och biträde

 

Referens: Skatteverket