Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Grön skatteväxling

 

Innebär en skatteväxling där skatten ökar på fossila bränslen och el. De ökade skatteintäkterna används för att minska skatten på arbete.

Referens: Ekonomifakta