Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Göteborgsprotokollet

 

Kallas också Protokollet om att minska försurning, övergödning och marknära ozon. Det undertecknades, efter fem år av förberedelser, i Göteborg 1999 och tar ett samlat grepp om de tre ovan nämnda miljöproblemen och de fyra föroreningar som orsakar dem; svavelkväveoxider, ammoniak och flyktiga organiska ämnen.

Referens: Ekonomifakta