Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Good will

 

Ett sätt att beräkna anskaffningsvärdet för olika värdepapper exempelvis aktier.

Tilldelningsprincip vid fördelning av anskaffningskostnader. Både den sålda kvantiteten (kvantiteten) och balansvärdet omräknas till det genomsnittliga kostpriset. Ett viktat medelvärde används vanligtvis i beräkningen.

Referens: Finansportalen