Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


God banksed

 

Ett samlande uttryck för hur en bank bör uppträda mot exempelvis sina kunder och konkurrenter på marknaden.

Genom att iaktta god banksed upprätthåller och främjar man förtroendet för och funktionssäkerheten samt öppenheten i bankverksamheten. Principerna för god banksed gäller förhållandet mellan kund och bank samt principerna för bankernas verksamhetssätt. God banksed utformas genom dessa principer och den praxis som bankerna följer. Med dessa principer vill bankerna precisera innehållet i god banksed samt informera sina kunder, sin personal och övriga intressentgrupper om verksamhetssätt enligt god banksed. Förhållandet mellan kunden och banken styrs främst av olika lagar samt föreskrifter och anvisningar givna av tillsynsmyndigheter. Kravet att iaktta god banksed konstateras även i lagen. Principerna för god banksed ändrar inte avtal mellan kund och bank.

Les mer här!

Referens: Finansportalen