Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Geotermisk energi

 

Den energi som finns i jordens inre. Jordens inre är avsevärt varmare än jordytan och temperaturen ökar ju längre man kommer från ytan. Genom borrhål kan energi utvinnas, antingen för uppvärmning eller för elproduktion.

Referens: Ekonomifakta