Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Generalindex

 

Samlingsbegrepp för index som mäter den genomsnittliga kursutvecklingen för alla aktier som är registrerade eller noterade på en börs. Affärsvärldens generalindex, AFGX, är ett svenskt exempel på ett generalindex.

Referens: Ekonomifakta