Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Gemensam marknad

 

Ett ekonomiskt samarbete mellan olika länder som sinsemellan avvecklar tullar och diverse andra handelshinder men inför tullar mot yttre marknader.

Referens: Finansportalen