Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Gåvoskatt

 

Gåvoskatt, som var en statlig skatt på gåvor mellan privatpersoner, avskaffades 2005 med retroaktiv effekt tillbaka till 17 december 2004. Samtidigt avskaffades den närbesläktade arvsskatten. Numera kan förmögenhetsöverföringar mellan privatpersoner genom till exempel gåvobrev i Sverige göras utan de typer av skatter. Däremot kan det vara viktigt att till exempel beakta regler om reavinstskatt (numera ”kapitalvinstskatt”), uppskov, stämpelskatt och liknande. Ofta kan en överföring genom gåva kräva vissa formkrav, bland annat finns det formkrav kring gåva av fastighet.

Det kan även varar bra att veta att både gåvoskatt och arvsskatt finns kvar i många andra länder. 

Referens: Famijiens Jurist