Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


GDP

 

Den engelska begreppet för bruttonationalproduktBNPBNP definieras som värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land för användning till konsumtion, investering och export under en viss period.

Referens: Ekonomifakta