Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


GATT

 

General Agreement on Tariffs and Trade. GATT är ett av de tre huvudavtalen i WTO. Avtalet undertecknades 1947 och är grundstadgan för det multilaterala regelsystemet för handel och varor. Avtalet omfattar bland annat de två ickediskrimineringsprinciperna, regler för tullförhandlingar och tullbindningar, samt förbud mot kvantitativa restriktioner. De två andra huvudavtalen i WTO är GATS och TRIPS.

Referens: Ekonomifakta