Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


GATS

 

General Agreement on Trade in Services. GATS är ett av de tre huvudavtalen i WTO och förhandlades fram under Uruguayrundan. Avtalet reglerar handeln med tjänster mellan WTO:s medlemsländer.

Tjänstesektorerna är i GATS uppdelade i elva övergripande sektorer, bl.a.

  • telekommunikationstjänster,
  • finansiella tjänster,
  • distributionstjänster,
  • transporttjänster och yrkesmässiga tjänster.

De andra två huvudavtalen i WTO är GATT och TRIPS.

Referens: Ekonomifakta