Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Futures

 

Köp och försäljning av råvaror, värdepapper eller valutor där pris, ränta eller kurs görs upp vid ett tillfälle och där leverans och betalning sker vid en senare tidpunkt. Benämns även terminer.

 

Referens: Finansportalen