Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Förskottsbetalning

 

En förskottsbetalning är en betalning för varor som ännu inte har levererats eller för tjänster som ännu inte har utförts.

En förskottsbetalning innebär en utbetalning i förhand

En förskottsbetalning innebär att kunden har betalat för varor eller tjänster som ännu inte har levererats eller utförts. Det betyder i sin tur att mottagaren av förskottsbetalningen, till exempel ett företag, har en skuld till kunden i form av varor som inte har levererats eller arbeten som inte har utförts. Av den anledningen ska en förskottsbetalning från en kund redovisas som en skuld i balansräkningen. När varorna har levererats eller tjänsterna har utförts så omförs skulden från balansräkningen till ett intäktskonto i resultaträkningen.

Varför förskottsfakturerar företag?

Ett företag kan välja att kräva en förskottsbetalning av en kund om kunden har låg kreditvärdighet. Likaså kan ett företag av säkerhetsskäl vilja erhålla förskottsbetalning när det gäller projekt som kräver stora investeringar eller sträcker sig långt fram i tiden.

Les mer här!

 

Referens: Visma