Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Försäkring och fondförsäkring

 

När de gäller pensionsförsäkringar kan du ofta välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring.

Vad är en traditionell försäkring?

Traditionell försäkring innebär att försäkringsbolaget har ansvaret för att förvalta dina pengar. Ofta erbjuds du också något slags garanti, till exempel att du får tillbaka minst det du betalat in.

Dina pengar placeras i bland annat räntor, aktier och fastigheter. Du kan inte välja fonder eller på annat sätt påverka placeringen. Du kan däremot ta reda på hur bolagen gör sin fördelning hos: Svensk Försäkring - statistik.

En traditionell försäkring passar generellt dig som:

  • inte vill välja placeringar
  • vill ha något tryggt med garanti, det vill säga med lägre risk
  • inte gillar att värdet kan svänga mycket
  • inte vill ha en hög aktieandel.

Vad är en fondförsäkring?

I en fondförsäkring placeras dina pengar i fonder. Skillnaden mot en traditionell försäkring är framför allt att du inte får någon garanti och att andelen aktier i placeringarna är högre än i traditionell försäkring.

I tjänstepensioner placeras pengarna i ett förvalt fondpaket, en så kallad entrélösning, om du inte aktivt väljer fonder själv. Ett vanligt upplägg i entrélösningar är att andelen aktier minskar i takt med att du närmar dig pensionen, detta för att minska risken.

Du kan välja andra fonder inom försäkringsbolagets fondutbud.

En fondförsäkring passar generellt dig som

  • vill ha möjligheten att välja fonder själv
  • vill ha en hög aktieandel
  • accepterar att värdet kan svänga mycket.
Les mer her!

 

Referens: Konsumenternas