Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Förmånsrätt

 

Vissa fordringars företrädesrätt framför andra till betalning ur gäldenärens egendom. Förmånsrätt är oftast förekommande vid en konkurs.

 

Referens: Finansportalen