Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Företag

 

En organisation eller en människa som bedriver näringsverksamhet, det vill säga bedriver försäljning av varor och/eller tjänster självständigt, yrkesmässigt och med vinstsyfte. Exempel på företag är enskild firmaaktiebolag och handelsbolag.

Referens: Ekonomifakta