Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Fondförmögenhet

 

Det samlade värdet på alla värdepapper beräknat på senaste betalkurs varje börsdag, samt likvida medel och fordringar minus skulder.

 

Referens: Finansportalen