Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Fondbörs

 

En inrättning för köp och försäljning av värdepapper. Tex. OMX.

 

Referens: Finansportalen