Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Flexicurity

 

Dansk modell för arbetsmarknaden som kännetecknas av såväl flexibilitet (flexibility) som trygghet (security) på arbetsmarknaden.

Referens: Ekonomifakta