Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Finansiell balans

 

(eng. Financial Account) Finansiell balans är en del av betalningsbalansen. Täcker förändringar av finansiella tillgångar och skulder gentemot utlandet. I den finansiella balansen ingår valutareserven.

Referens: Ekonomifakta