Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Fastighetsskatt

 

En skatt som årligen betalas till staten på basis av en fastighets värde. Skatten tas ut på småhus, hyreshus, lokaler och industrifastigheter. Under 2007 förändrades fastighetsskatten i Sverige till en kommunal fastighetsavgift.

Referens: Ekonomifakta