Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Fasta priser

 

Fasta priser är priser som beräknas utifrån ett visst års värde. Nationalräkenskaperna räknas ofta med fasta priser, för att kunna göra jämförelser över tiden oberoende av inflation.

Referens: Ekonomifakta