Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


FIFO – First in first out

 

FIFO är en lagervärderingsprincip.

Om varor av samma slag anskaffas vid olika tidpunkter ska anskaffningsvärdet bestämmas enligt först in-först ut-principen. Principen kallas för FIFO efter engelskans first in- first out.

FIFO-principen innebär att produkter och varor av samma sort som köpts in till lagret först också ska säljas först. Därmed kan det antas att de varor som finns i lagret vid räkenskapsårets slut även är de som senast blev inköpta.

Les mer här!

 

Referens: Visma