Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Europeiska centralbanken

 

Europeiska centralbankenECB, är centralbanken för euroområdet. Det är ECB som har ansvaret att forma och besluta om penningpolitiken i euroområdet enligt föreskrifterna i EU-fördraget. Främsta målet för penningpolitiken är prisstabilitetECB har ett inflationsmål på strax under 2 procent i genomsnitt per år. Högsta beslutande organet i ECB är ECB-rådet. Det är ECB-rådet som beslutar om utformningen av penningpolitiken samt eventuella ränteförändringar. ECB-rådet består av 6 ledarmöter och centralbankscheferna för de centralbanker som ingår i euroområdet. De beslut som tas verkställs sedan av de nationella centralbankerna. ECB ingår, tillsammans med alla centralbankschefer i EU, i Europeiska Centralbankssystemet (ECBS).

Referens: Ekonomifakta