Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Enkel ränta

 

Den ränta som hänför sig till en viss period, utan beaktande av förräntningsmöjligheterna därefter, dvs utan hänsyn till någon "ränta på ränta"-effekt. Synonym till detta är periodränta. Motsats till enkel ränta är effektiv ränta eller sammansatt ränta.

Referens: Ekonomifakta