Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Energimått

 

Framtagen energi mäts i joule (J) eller wattimmar (Wh). Internationellt är standardenheten joule. För att möjliggöra benämning av större energimängder används prefix som kilo (k), mega (M), giga (G), tera (T) och peta (P).

Referens: Ekonomifakta